مـعـیـن الـحـق

 

اگر خدای متعال کمک کند سعی میکنم فقط معین الحق باشم و لاغیر.                                      

میرفت و میکشید این دل پر شراره را

استاد محترم امروز بعد ازدرس خداحافظی کردند و به سفر حج مشرف شدند، پس تا یک ماه باید با استاد جایگزین سر کنیم. وقت رفتن دل من هم همراه استاد راه افتاده بود و میرفت. هر چه خواستم جلویش را بگیرم و بگویم نرو، دیدم نمیشود، نه تنها دل، که همه ی وجودم را حسی غریب فرا گرفته بود، انگار من هم داشتم بار سفر را میبستم، لحظه چشم روی هم گذاشتم و گفتم : السلام علیک یا رسول الله.

ولی افسوس که سفر ما نه یک ماه که چشم بر هم زدنی بیش نبود.

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ٧:٤۱ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۳٩٠/٧/۳٠
تگ ها : عمومی