مـعـیـن الـحـق

 

اگر خدای متعال کمک کند سعی میکنم فقط معین الحق باشم و لاغیر.                                      

معنای حلیت و حرمت در معاملات

در معنای حلیت و حرمت در معاملات سه مبنا وجود دارد :

الف : حلیت و حرمت تکلیفی مراد است نه وضعی زیرا اوامر ظهور در تکلیف دارند نه صحت فعل.

ب : مراد ، اعم از وضعی و تکلیفی است و اراده یکی از معانی قرینه میخواهد.

ج :  حلیت و حرمت ظهور در حکم وضعی دارند و تکلیفی بودن انها نیاز به قرینه دارد ،( عکس نظر اول ) زیرا مترقب و مورد انتظار نزد عقلا حصول نقل و انتقال است و نهی شارع به مترقب عند العقلا میخورد.

  
نویسنده : معین الحـق ; ساعت ۱٠:۳۱ ‎ب.ظ روز جمعه ۱۳٩٠/۱۱/٧
تگ ها : فقه ، نکته