فرق بین معروف و مشهور

ممکن است گفته شود : "مشهور" در مقام احکام و شهرت فتوایی استعمال میشود ولی   " معروف " مربوط به موضوعات است، و شاید به این جهت در  در قواعد فقهی گفته اند : المعروف عرفا کالمشروط شرعا." ( تنها جایی که این قاعده را دیده ام کتاب منابع اجتهاد از دیدگاه مذاهب اسلامی اثر آیت الله محمد ابراهیم جناتی مد ظله ص 405 میباشد)

شاید  هم " معروف " در جایی استعمال شود که قولی قائلین زیادی داشته باشد ولی هنوز به سر حد مشهور نرسیده، بهر حال این مجموع آنچه بود که از اساتید معظم شنیده بودم ولکن فکر میکنم  شایداختلاف در تعبیر اعاظم چیزی جز تفنن در عبارت نیست.

× مثل این که میگویند فلان نظر بین فقها معروف است یا فلان قول مشهور است .

/ 0 نظر / 268 بازدید