اصول فقه یا اصول استنباط

نمیدانم اولین بار چه کسی کلمه فقه را به اصول اضافه کرد و کلمه اصول فقه را ساخت ولی این اصول در حقیقت اصول استنباط هست نه فقط اصول فقه، یعنی اگر کسی در تفسیر یا کلام و یا حتی فلسفه بخواد منابع دینی رو مورد بررسی قرار بده باید به یک سری اصول اشراف تام داشته باشه، اصولی که به او قدرت استنباط بده، بنابراین این که در تعریف اصول فقه گفتند "اصولی که ما را به احکام فرعیه میرساند" فقط ناظر به بخشی از خاصیت و فایده ی علم اصول است نه تمام فواید این علم، چون این علم شریف در تفسیر و سایر علوم کاربرد زیادی داره.

حاشه : بله اگر منظور از فقه معنای عام اون یعنی مطلق فهم باشه این اشکال وارد نیست.

/ 0 نظر / 19 بازدید