به قول ادبا : تکرار ممل و ایجاز مخل

دوشنبه شب ها بعد از نماز مغرب تا حدود هشت و نیم شب کارگاه روایتگری داریم، دیشب وقتی استاد محترم شروع به بحث کردند ، جوری شروع به بیان مطلب کردند که ابتدا فکر کردم میخوان مطلب جدیدی رو مطرح کنند ، کلاس از نیمه گذشته بود که که فهمیدم همه ای مطالب رو سال قبل فرموده بودند، وقتی بهشون گفتم که اینا رو سال قبل مطرح کردند، استاد تعجب کردند ، چند نفر دیگه هم با من همراهی کردند و به استاد محترم گفتند که اینا رو قبلا گفتند، استاد میخواستند  بحث جدید رو شروع کنند که متاسفانه وقت کلاس تموم شده بود. البته برای یادآوری و به عنوان مقدمه ای برا بحث آینده بد نبود ولی با این وقت کم چه جای طرح مباحث تکراری ؟

/ 0 نظر / 23 بازدید