منبع پنجم برای استنباط !

 سال آخر حیات مرحوم آیت الله العظمی بهجت ره بود و به خاطر نزدیکی محل تحصیلم به مسجد معظم له توفیق بود تا گهگاه برای زیارتشان به مجلس درسشان مشرف شوم.

گویا ایشان ارتکاز متشرعه را علاوه بر قرآن حدیث عقل و اجماع، منبع پنجم استنباط احکام شرعی میدانستند و روی آن تاکید فراوانی داشتند و به نظرم تعبیر منبع پنجم را در مورد آن بکار بردند.

/ 0 نظر / 20 بازدید