یک جمع اخلاقی

سالها قبل - شاید 20 سال قبل - پدرم برایم گفته بود که روزی با یکی از دوستانشان و پدر دوستشان همسفر میشوند. پدر این اقا هم ادم چندان با سوادی نبود. در بین راه اتومبیلی به شکل خیلی خطر ناک جلو انها میپیچد و صحنه ی خطرناکی خلق میشود که البته به خیر میگذرد. 

اقای راننده که همان دوست پدر ما بوده از دهانش در میرود که " ای مردک نفهم "( یا کلمه ای شبیه این )

پدر ایشان که در کنار دستشان بوده بسیار ناراحت میشوند و ایشان را توبیخ میکنند که چرا تو باید همچین لفظی را به زبان بیاوری.

پدر ما ان روز خیلی از نزاکت ایشان تعریف کردند جوری که دلم میخواست از نزدیک بودم و ان صحنه را میدیدم.

وقتی این دو واقعه را در کنار هم مقایسه میکنیم میفهمیم که ظرایف اخلاقی یعنی چه. . اینها چیزهایی نیست که با تحصیل به دست بیاید. اینها چیزهایی ست که باید در خون شما باشد.  

پ ن : اخلاق ! تنها نوشداروی این روزهای جامعه بشری. 

/ 1 نظر / 18 بازدید
مصطفی

سلام