فرق میان " فی المشهور" و "علی المشهور "

 برخی اساتید ما فرموده اند : در شرح لمعه ی شهید ثانی ره ( الروضه البهیه ) هر جا عبارت  " علی المشهور " بود فتوای شهید هم همان است ولی هر جا عبارت " فی المشهور " دارد نظر شهید ره مخالف است ، و اگر جایی خلاف این قاعده عمل شده همراه قرینه است.

و این از مسائل ظریفی است که غالب مراجعین به شرح لمعه از ان غافلند.

/ 0 نظر / 14 بازدید