ادب بهترین میراث

اگر حمل بر خودستایی نباشد گاهی چیزهایی در خانه ی پدری ما وجود دارد که در خیلی جاها ندیده ام. و بسیار افسوس میخورم که در مهد علم این نکات ظریف رعایت نمیشود اما گاهی این نکات در روستاها و دهات رعایت میشود. 

مثلا در خانه ی ما کسی پایش را به طرف قران و کتاب دراز نمیکند. حتی اگر 5 - 6 متر هم فاصله باشد اما همه مقید هستند که پایشان به طرف کتاب دراز نکنند. این اخلاق خوب که در نتیجه ی تعلیمات و توجهات پدر گرامی است خود بزرگترین میراث برای یک فرزند میتواند باشد. 

یا مثلا عادت داریم که کسی کتاب یا کاغذی بر روی قران کریم قرار ندهد. کلمة الله هی العلیا

اما گاه میبینیم که در گوشه نماز خانه گاغذ امتحانی که روی آن  آیه شریفه لیتفقهوا فی الدین درج شده ، در سطل آشغال و کف کتابخانه  و اینور و انور پراکنده است.البته اینها عمدی نیست اما بی توجهی و سهل انگاری هم حدی دارد.

/ 0 نظر / 31 بازدید