در باب بیان حال این روزها

برخی دوستان عزیز بحق و کاملا صحیح از وضعیت فعلی جامعه انتقاد میکنند. این سخن که در جای خود کاملا صحیح است اما در تکمیل ان چند نکته را اضافه میکنم :


اول : هرچند هجمه دشمنان و شیطان شدت یافته اما این قدرت و هیمنه دشمن هرگز نباید باید باعث ترس و واهمه نیروهای ارزشی و حزب الهی شود.
دوم : فزونی قدرت دشمن و بیان پیشروی های دشمن داخلی و خارجی هرگز نباید منجر به ناامیدی نیروهای ارزشی و دست از کار کشیدن و تلاش کردن ما شود. در زمان طاغوت سرعت پیشروی دشمن در عرصه فرهنگی بسی بیشتر از زمان فعلی بود اما این هرگز باعث ناامیدی امثال خمینی ها و مجاهدت فرزندانش نشد.
سوم : مراقب باشیم تعریف و تمجید از قوای دشمن ، چه دشمن خارجی و امریکا و چه نیروهای شیطانی و نفسانی ، باعث  ندیدن تلاش نیروهای ارزشی ، بزرگنمایی دشمن ، تخدیر اجتماع ، و القاء ناکارامدی انقلاب اسلامی نشود.
چهارم : هرچند وضعیت فساد اخلاقی به واسطه ماهواره ها و شبکه های مجازی و ... رو به فزونی است اما به همین وزان اگاهی وحق شناسی در جامعه هم رو به رشد است. در گذشته کسی باور نمیکرد اسرائیل به چنین جنایتهایی دست بزند یا کسانی مانند داعش در دنیا وجود داشته باشند اما به برکت همین ابزار جدید عالمیان از جنایات این گرگ های درنده مطلع میشوند. به تعبیر یکی از بزرگان ، فساد در جامعه ، به مانند کف روی اب است اما حقیقت این است که به وزان گسترش فساد ، اگاهی ها هم رشد یافته و همین رشد اگاهی ها زمینه ساز ظهور حضرت بقیة الله الاعظم ارواحنافداه خواهد بود.

البته این به معنی تایید ازادسازی بی قید و ضابطه رسانه های مروج فساد نیست.

/ 0 نظر / 35 بازدید