اقسام شروط

 یکی از اساتید میفرمودند : شروط هشت قسم هستند :  

1.شروط عقلائیه

2. جعلیه

3. شرعیه

4. عقلیه

5. عرفیه

6. ارتکازیه

 و دو قسم دیگر که هر چه فکر میکنم بیاد نمی اورم  و لکن فکر میکنم سهو از بیان استاد بود و به جای کلمه شش سهوا از کلمه هشت استفاده کردند.

/ 0 نظر / 14 بازدید