طلبه ها 1

طلبه ها سه دسته اند :

گروهی که بیش از حد توان خود تلاش میکنند. ( اینها جواهرند)

گروهی که به اندازه توان خود تلاش میکنند ( باید از انها تشکر کرد)

گروهی که کمتر از توان خود تلاش میکنند. ( باید دید چرا تلاش کمتری میکنند و در صورت نیاز به انها تذکر داد)

قضاوت درباره دیگران از ضروریات زندگی است و بدون قضاوت کردن درباره دیگران نمیتوانیم زندگی کنیم اما باید بدانیم که قضاوت کردن ، و نظر دادن درباره ی دیگران محتاج این است که فکر و منطق قضایی داشته باشیم. ( به قول یکی از دوستان دارای قوه ی قضاییه باشیم . قوه تشخیص حق از باطل ! )

/ 0 نظر / 19 بازدید