مباحثه حکومی

س : چرا نظام جمهوری اسلامی را مشروع نمیدانید ؟ یا در این مساله مجتهدید یا مقلد. اگر مقلد هستید که باید از نظر مرجع خود تبعیت کنید و اگر مجتهدید ، نظر علمی شما چیست ؟ 

ج : این مساله تقلیدی نیست و باید روایات را دید. ( شاید هم گفتند : ممکن است تقلیدی نباشد)

س : خب شما روایات را دیده اید ؟

ج : باید بررسی شود.!

س : بنابراین مساله از قبیل شبهه حکمیه قبل از فحص است و واجب است الان در این مساله فحص کنید. بالفعل هم اثر عملی دارد. زیرا در صورت مشروعیت موظف به حفظ و دفاع از ان هستیم. ( البته اگر هم مشروع نباشد باز هم ممکن است موظف به دفاع از ان باشیم )  

نکته : اگر مساله تقلیدی باشد هم دو فرض دارد : یا مرجع شما این نظام را مشروع میداند و یا نمیداند ، اگر مشروع بداند که وظیفه ی همه دفاع از ان و تقویت ان است. و اگر نامشزوع هم باشد باز باید بحث کرد که ایا دفاع از ان و حفظ ان لازم است یا خیر.  نیز در فرض عدم مشروعیت باید در دو مقام بحث کرد : ایا مطلق تشکیل حکومت مشروع نیست یا اینکه اصل تشکیل حکومت مشروع است اما این حکومت فعلی مشروع نیست )

پ ن : تا انجا که اطلاع دارم حضرات ایات : مکارم ، شبیری زنجانی ، وحید خراسانی ، صافی گلپایگانی ، و نوری همدانی  اصل تشکیل حکومت را امری مشروع میدانند . ‌  

شنیده شده که ایت الله سیستانی اصل تشکیل حکومت را وظیفه ی فقیه نمیداند حال در اینجا چند مساله هست : حال که فقیه وظیفه ی تشکیل حکومت بر عهده ی فقیه نیست ایا اقدام بر ان هم حرام است ؟  ( بر او تشکیل حکومت واجب نیست اما ایا اگر اقدام به تشکیل حکومت کند حرام مرتکب شده ؟ و فرض دیگر : تشکیل حکومت واجب نیست اما مستحب است ! ) بر فرض که تشکیل حکومت مشروع نباشد اما ایا حفظ ان هم حرام است ؟  و فروعات دیگر که در این فرض قابل بحث است.

ضمنا : اگر کسی مقلد است که باید در این مساله از نظر مرجع خود تقلید کند اما اگر مجتهد است بر وی واجب است تا از باب فحص در شبهه ی حکمیه مورد ابتلا سریعا در این مساله اجتهاد کند.

توجه : نقل کلمات مراجع بزرگوار تقلید دامت برکاتهم بعضا بر اساس شنیده هاست و برای اطمینان کامل باید از دفاتر انها به طور دقیق سوال شود.

/ 0 نظر / 34 بازدید