دلواپسی

گاهی رقیب ما یا کسی که به وی انتقاد میکنیم کاملا مشخص و معلوم است     که در این صورت هم انتقاد کننده مخاطب خود را میشناسد و هم انتقاد شونده دقیقا متوجه میشود که انتقاد متوجه اوست. اما گاهی منتقدین نقدشان متوجه  یک گروه مبهم با مرزبندی های ناشناخته هست. این جور نقد ها نه تنها فایده ای  ندارد بلکه تنها ثمره ی ان غبارالودکردن فضای جامعه است.

یکی دو سالی هست که دائما میگویند : دلواپسان چنین و چنان کردند. 

باید پرسید دقیقا این دلواپسان کدام گروه هستند ؟ کدام حزب و کدام جبهه هستند ؟

 مرامنامه و اصول انها چیست ؟ ایا مراد از دلواپسان اصولگرایان هستند ؟ 

ایا جبهه پایداری است ؟ یا مراد قشر متدین است یا گروه و حزب مشخصی دیگر ؟ 

این که به هر کسی موافق توافق هسته ای نباشد بگوییم دلواپس ، و بعد هم دلواپسی را به معنای افراطی بودن معنا کنیم این ظلمی عظیم به ساحت دانشمندان و عالمان و دلسوزان جامعه است و استفاده از این تعبیر نتیجه ای جز تشویش و غبارالود کردن فضای  جامعه ندارد. 

استفاده از چنین تعبیری شبیه همان سنگ پرانی در تاریکی و ناسزاگویی در هواست. 

نتیجه ندارد اما اشوبگر خوبی است.

/ 0 نظر / 36 بازدید