لی الفخر

فخر زمین و زمان امیرالؤمنین علیه السلام به چند چیز افتخار کرده اند از جمله اینکه در نامه ای به معاویه میفرمایند : 

«لِیَ الْفَخْرُ بِفاطِمَةَ»

من برای افتخار کردن مثل فاطمه ای را دارم.

انهم فخر با "ال "

/ 1 نظر / 31 بازدید