درباره شهادت ثالثه در تشهد

آیا تشهد ثالثه در تشهد جایز است یا خیر ؟ 

http://m-sanad.com/1144

/ 1 نظر / 63 بازدید

اي جواني از شباب تو جوان پير گشتي ليک پير عاشقان نبضِ سبـزِ عشق ؛ جانِ جانِ جان ،دور بـاشي از گزند هــر خزان