ممکن است شروط عقلائیه را نادیده گرفت؟

عقلا گویند معوض به دست کسی می رسد که عوض از او گرفته شده، حال آیا ممکن است شروط عقلائیه را لحاظ نکرد و بر خلاف آن شرط کرد؟ ( بر خلاف شروط شرعیه که نمی شود بر خلاف ان شرط کرد یا آن را نادیده گرفت )

/ 0 نظر / 11 بازدید