مکان گرفتن در علم جفر

استفاده از علوم غریبه برای پول دراوردن و امثال ان صحیح نیست ، ضمنا این علوم بسیار مشکل و سخت میباشد و محتاج ریاضت های پیچیده است و در هر زمانی افراد معدودی موفق به تحصیل این علوم میشوند. البته مسائل ابتدایی این علم ساده است. مثلا برای مکان گرفتن ( تهیه منزل ، انهم فقط خریدن و نه اجاره کردن ) اسم شخص و نام مادر وی و اسم شهر و خیابان و کوچه را به حساب ابجدی حساب میکنیم و عدد کلمه مکه  و کلمه زاییده را نیز به ان اضافه کرده و تقسیم بر چهار میکنیم ،‌باقی مانده باید 4 باشد که خوب است ( یعنی هر چهار پایه و رکن خانه کامل است ) اما اگر سه امد یعنی یک پای خانه لنگ است و غیر ان هم بد است. منتها اگر صفر امد گفته شده که صفر همان چهار است. 

انچه در برخی کتب علوم غریبه دیده شده نیز به نظر ناقص میرسد و یا توضیحات کامل نیست. 

مثلا : محمد فرزند زهرا 

علی : 110     زهرا(نام مادر ) : 213      زاییده : 37      مکه : 65      قم(محلی که میخواهد مکان بگیرد) : 130

جمع : 555

555 را تقسیم بر 4 میکنیم : باقیمانده عدد 3 است.

البته در اینجا سوالاتی به ذهن میرسد که ایا بنابراین کسی که چنین شخصی بااین مشخصات دیگر در این شهر خانه نخرد و زندگی نکند ؟ ؟  ؟ 

ضمنا از این مسائل معلوم میشود که انتخاب نام زیبا و مطابق دستور شرع میتواند تاثیری فراتر از انچه ابتداءا به ذهن میرسد در زندگی انسان داشته باشد.

/ 0 نظر / 184 بازدید