سفسطه های اهل فتنه 1

از محمدخاتمی نقل شده که "نیاز کشور آشتی ملی است. "

دو نکته : 
اول : مردم با یکدیگر دعوایی ندارند که نیاز به آشتی باشد ، این عده ی معدود معلوم الحال هستند که با روسیاهی نمیتوانند در بین مردم حاضر شوند.


دوم : راه این آشتی چیست ؟ راهش این است که کسی که ظلم به مردم کرد و رای مردم را نادیده گرفت ، الان که متوجه اشتباهش شده عذرخواهی کند و حاضر به محاکمه باشد. 
در این صورت حق از دست رفته باز خواهد گشت.
اشتی ملی لگد مال کردن حق مردم نیست.

سوم : آشتی و مصالحه با کسی معنی پیدا میکند که اصل وجود شما را قبول داشته باشد اما این جماعت فتنه گر که نه شورای نگهبان و نه رهبری و بالاتر حتی اصل نظام را هم قبول ندارند چگونه ممکن است ؟

با کسانی که اصل ولایت فقیه را دیکتاتوری مومنان میدانند چگونه اشتی کنیم ؟

خوب است به این سخنان مقام معظم رهبری به دقت توجه کنید که فرمودند :

... شما برادران سابق ما هستید. اینها کسانى هستند که بعضى از اینها، یک وقتى به خاطر طرفدارى از امام مورد اهانت هم قرار می‌گرفتند. حالا ببینند که کسانى که به نام اینها شعار می‌دهند، عکس اینها را روى دستشان می‌گیرند، اسم اینها را با تجلیل مى‌آورند، درست نقطه‌‌ مقابل، علیه امام و علیه انقلاب و علیه اسلام شعار می‌دهند و روزه‌خوارى علنى در روز قدس، در ماه رمضان، می‌کنند؛ اینها را مى‌بینید، خب، بکشید کنار ...

... من هیچ اعتقادى ندارم به دفع؛ من گفتم در نماز جمعه؛ اعتقاد من به جذب حداکثرى و دفع حداقلى است؛ اما بعضى کأنه خودشان اصرار دارند بر اینکه از نظام فاصله بگیرند. یک اختلاف درون خانوادگى را، درون نظام را - که مبارزات انتخاباتى بود - یک عده‌اى تبدیل کردند به مبارزه‌ با نظام ... {http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=8513}

/ 0 نظر / 32 بازدید