عامل فتنه و تذکر به دوستان

1- یکی از عوامل فتنهی 88 بی اعتمادی گروهی از مردم به دولت وقت بود. هر چند ما به دولت فعلی انتقاداتی داریم اما  فرموده ی امام خامنه ای نباید به نحوی حرف بزنیم که موجب دلسردی و نامیدی مردم به مجموعه حاکمیت شود. امید موتور محرک مردم در راه دفاع از انقلاب است. توهین به دولت میتواند اساس فتنه ای جدید در اینده شود. نوشته مرتبط +

2 - اقای نوبخت نسبت به برگزاری تجمعات غیر قانونی درباره مسائل هسته ای تذکر دادند. + .البته ما هم برگزار تجمعات غیر قانوی را به هر اسمی که باشد تایید نمیکنیم. چه بعد نماز جمعه چه غیر ان. و نیت خیر برگزارکنندگان و  اینکه در سالهای قبل هم چنین اقداماتی انجام میشده توجیه کننده عمل غیر قانونی نیست. ما هم عمل به قانون را عامل حفظ نظام میدانیم. اما باید از ایشان سوال کرد : چرا در مقابل تجمعات غیر قانونی دیگر - مثل تجمعی که  شیفتگان بیانیه لوزان  که در خیابانهای شهر با بستن خیابان، به  پایکوبی پرداختند  هیچ عکس العملی از خود نشان ندادید ؟ . همچنین به تجمعات غیر قانونی جریان فتنه 88  و حرمت شکنی عاشورای حسینی. خوب بود ایتدا به دوستان خود  تذکر میدادید و بعد به منتقدان.

/ 0 نظر / 24 بازدید