باز هم پوشاندن خورشید

روزنامه قانون که هیچ خبری از سخنان مهم امام خامنه ای در جمع اعضای شورای عالی فضای مجازی را در صفحه اول خود منعکس نکرده.

........

روزنامه خانوادگی ارمان که طبق معمول سعی در کم رنگ نشنان دادن سخنان امام خامنه ای را دارد.

اسمی از روزنامه های اقتصادی نمی اورم ، هر چند که به دل خواه خود اخبار سیاسی را به صورت گزینشی منتشر میکنند!

پ ن : ملاک و معیار ما در انتخاب راه ، همان راه ولی فقیه است ، حال میتوان گفت چرا اصلاح طلب نیستیم. چون اصلاح طلبی ، چنان که از رسانه هایشان پیداست حتی حاضر نیستند سخنان ولی فقیه را منتشر کنند چه برسد که بخواهند از او تبعیت کنند.

اکنون باید از برخی پرسید : به کدام منطق، و کدام دلیل،  اصلاح طلب هستید ؟

/ 0 نظر / 28 بازدید