قضاوت با خودتان

روزنامه قانون . عکس از صفحه اول روزنامه از سایت خود روزنامه

خب حالا سخنان رهبری و خبر اول کشور را در کجای صفحه نوشته اند ؟

روزنامه های شرق و افتاب یزد و ابتکار هم تقریبا همین شیوه را پیش گرفته اند. نه فقط اینبار از این کارها کرده اند. این کار دائمی انهاست. 

 

عکس از سایت رسمی روزنامه

/ 0 نظر / 41 بازدید