سفسطه های اهل فتنه 2

از  یکی از سران فتنه نقل شده که " به دنبال انتقام نیستیم." !

از قدیم گفته اند دزد پر زور یقه صاحب مال را میگیرد. افرادی که کشور را هشت ماه دچار بحران کردند و دستور ولی فقیه را زیر پا گذاشتند و با همدستی با عوامل منافق تبدیل به سرمایه های اسرائیل شدند ، امروز باید منتظر محاکمه عادلانه و بدون اغماض اسلامی باشند اما این جماعت پر رویی را به جایی رسانده اند که گویی فتنه گری حق مسلم انها بوده و حالا هم به ما لطف کرده و منت بر سرمان میگذارند که نمیخواهند دنبال انتقام باشند.

/ 0 نظر / 28 بازدید