ادای دین تعبدی است یا ارتکازی؟ قرض از امور قصدیه است؟

 آیا قرض از امور قصدیه است یا خیر؟ مثلا میتوان از صندوق صدقات به قصد قرض پول برداشت؟

آیا اداء دین تعبدی است یا ارتکازی؟ مثلا اگر 100 تومانبدهکار باشیم، بدهی را باید از پول خود بدهیم و اگر قرض کنیم و بدهی را بدهیم صحیح نیست. نقل شده که برخی از اعاظم معاصرین ره قائل به تعبدی بودن اداء دین بوده اند و شخص باید مالک باشد تا بتواند دینش را ادا کند ولی ظاهر این است که اداء دین ارتکازی است و ولو که شخص قرض کند و بدهی اش را بدهد صحیح است زیرا عقلا صحیح میدانند.

 سوال : بنا به نظر کسانی که ادای دین را تعبدی میدانند ، مگر قبول ندارند که انسان با قرض مالک میشود؟؟؟ بنابراین باز ادای دین از مال شخص بدهکار بوده.

نکته : اصل مساله و انتساب نظریه تعبدی بودن به بعضی از معاصرین ره از مسموعات نویسنده است.

/ 0 نظر / 7 بازدید