طبری به چه کسانی اطلاق شده ؟

 طبری بر دو نفر اطلاق می شود :

اولی : شیعه مذهب و قلیل الکتاب است ، نامش : ابوجعفر ،محمد بن جریر بن رستم آملی و صاحب کتاب دلائل الامامۀ است، وی از فقهاء قرن پنجم و معاصر با شیخ طوسی ره و نجاشی ره است.

دومی : محمد بن جریر طبرى و سنی مذهب است (متولد : 224ه.ق طبرستان  و متوفی 310ه.ق بغداد) و صاحب کتاب تاریخ الرسل و الامم و الملوک معروف به تاریخ طبری ، و نیز صاحب تفسیر معروف میباشد. با این همه ندیدم ماجرای واقعه مسلم و قطعی غدیر را در کتاب تاریخ معروفش که قریب 16 جلد است را نقل کرده باشد. نیز شنیده ام که محققی بنام گفته : اگر کسی از اینجا تا چین برود برای تهیه کتاب تاریخ طبری، کار بزرگی نکرده است.

با اینهمه سید توبلى ره در مدینة المعاجز و علامه مجلسى ره در بحار الأنوار و علامه سید هاشم بحرانى ره در مقدمه مدینة المعاجز این دو را یک نفر دانسته‏اند.

/ 0 نظر / 17 بازدید