اقسام قواعد فقهی

قواعد فقهی سه گونه است :

الف : قواعد منصوص

ب : مستفاد از مضمون روایات

ج : اصطیادی ( قاعده ای که روایت خاصی ندارد ولی فقها آن را قبول دارند نظیر :لا عتق الا فی الملک ، و یا : الغاصب یوخذ باشق الحوال )

 و ثمره فرق قاعده منصوص با اصطیادی این است که : قاعده اصطیادی اطلاق ندارد و تمسک به اطلاقش صحیح نیست ولی قاعده منصوص میتوان به اطلاقش تمسک کرد.

نکته : مثالهای قاعده اصطیادی نیاز به تحقیق بیشتر دارد.

/ 1 نظر / 136 بازدید
س

متشکرم خدا خیرت دهاد.