سه کتاب مقتل و ویژگی های انها

برخی از مطلعین نقل کرده اند : مقتل مقرم از لحاظ سند از کتاب نفس المهموم خاتم المحدثین شیخ عباس قمی ره قوی تر است ، و کتاب " المقتل الحسینی الماثور " از جناب استاد محمد جواد طبسی مقتلی روایی است. اگر چیزی در نفس المهموم نقل نشده باشد احتمال عدم صحت و استناد  آن زیاد است ، بدلیل روش نویسنده محترم آن در نوشتن کتاب. زیرا داب محدّث قمی ره بر این بوده که ضعیف ترین روایاتی که قابلیت استناد را دارند ، مطرح فرمایند.

/ 0 نظر / 13 بازدید