صلح ابتدایی صحیح است یا خیر؟

ممکن است گفته شود : ما صلح ابتدایی نداریم و روایت الصلح جائز بین المسلمین  در مقام انشاء است. صلح برای قطع مرافعات است پس باید اول نزاع و مرافعه ای باشد تا بعد از ان صلح اتفاق بیفتد، اگر صلح ابتدایی صحیح باشد همه میتوانند شرایط بیع را به اسم صلح به هم بزنند ، و لکن یمکن ان یورد علیه اشکالات و علی الاشکالات ، اشکالات اخر.

/ 0 نظر / 26 بازدید