زنگ املا

این عکس حرف میزند !!!

عکس از سایت ساجد

این عکس خیلی حرف میزند.

این عکس چشمک می زند.

این عکس خیلی چشمک میزند.

این عکس آب داد. این عکس خیلی آبادی داد.

این عکس آزادی داد. این عکس عزت داد.

این عکس پاره نمی شود. این عکس .....

زینگگگگگگگگگگگگگگ     زینگگگگگگگگگگگگگ زینگگگگگگگگگگگگگگگگ .....

خب زنگ کلاس رو هم زدن. میتونید تشریف ببرین خونه. فقط یادتون باشه بر عکس این عکس زندگی نکنید.

.. عکس از سایت ساجد

/ 0 نظر / 17 بازدید