یادی از لطف خدا

یا کنیم لطف پروردگار و حادثه معجزه آسای طبس . چقدر باید شکر خدای منان را به جای اوریم و جبهه ی سپاس در مقابل ذات ربوبیش به خاک بسائیم . 

از زبان رهبر انقلاب و با برهان قرآن کریم بشنویم 

http://farsi.khamenei.ir/video-content?id=26252

/ 0 نظر / 27 بازدید