برای احاطه بر همه ی احادیث یک مساله و جمع بین انها

 از مرحوم آیت الله العظمی بهجت رضوان الله علیه شنیدم که در درس خود فرمودند : در بیان روایات و جمع بین آنها در مسائل فقهی بهترین کتاب ، حدائق محدث بحرانی ره است که تمام روایات را بیان میکند و بعضا مباحث مربوط به سند را هم مطرح میکند حتی از جواهر هم بیشتر اهتمام به روایت دارد زیرا جواهر ( و شاید هم فرمودند وسایل ، تردید از بنده است ) از فقه الرضا نقل نمیکند ولی حدائق نقل میکند و برای اطلاع بیشتر به روایات ، مازاد بر حدائق باید به مستدرک میرزای نوری ره مراجعه شود.

/ 0 نظر / 10 بازدید