چند روز

چند روزی پرشین بلاگ اختلال داشت. 

واقعا برای یک مسئول رده بالا ، زیبنده نیست که دو پهلو حرف بزند. مثلا بگوید شما _ نیروی انتظامی - موظف به اجرای اسلام نیست ، یا مثل حکایت ... . 

دوپهلو حرف زدن گاهی از حرف نردن بدتر است. 

/ 0 نظر / 33 بازدید