جعاله و شرط متاخر

اگر کسی برای دیگری کاری انجام دهد و بعد بگوید برایت فلان عمل را انجام دادم ، آیا بعد از عمل میتوان عقد جعاله بست؟ ایا بر اساس شرط متاخر چنین حرفی صحیح است؟ ایا این مساله نظیر تقدم قبول بر ایجاب در نکاح است؟

/ 0 نظر / 73 بازدید