شنیدنی زیبا

به زودی ، پیروزی  یمن ! نصر من الله و فتح قریب.

مطلب دیگر : قول شخص فاسق قابل اعتنا نیست  اما گاهی خالی از لطف هم نیست. اگر این سخن راست باشد که باید به پلیدی صهیونیسم و جهالت برخی از ما افسوس خورد و اگر دروغ باشد ، باید دانست که شبکه های غربی ... . و العاقل یکفیه الاشاره. ببینید +++

/ 0 نظر / 23 بازدید